A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kila skole

Varsel til alle skoler i Troms

Værsituasjonen fredag 8.12

På bakgrunn av værprognosene melder noen av våre bussoperatører at det enkelte steder i fylket kan bli vanskelige kjøreforhold i morgen fredag 8.12. Bussruter som primært frakter skoleelever kan bli innstilt på kort varsel.

Troms fylkestrafikk ber skolene om å vurdere værsituasjonen og også varsle elever og foresatte om mulige bussinnstillinger.

 

Vennlig hilsen
Eirik Wee Jensen
Seniorrådgiver
TFT Transport avd. Tromsø
Troms fylkestrafikk

www.tromskortet.no

 

07.12.2017
Skolemiljøknappen

Skolemiljøknappen

1.august 2017 ble kapittel 9a i opplæringsloven endret. Den sier at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I den forbindelse har skolene i Harstad kommune tatt i bruk «Skolemiljøknappen». Knappen gjørde det mulig for elever/foresatte/andre å melde fra om mobbing/krenkende oppførsel eller om at skolemiljø som ikke oppleves trygt og godt.

30.10.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

01.08.2017

IKT skole frem mot 2020

Digitale ordbøker for elevene

Clarify er en digital ordboktjeneste som gir elevene på 5. - 10. trinn tilgang til alle ordbøkene de trenger i skolehverdagen og til eksamen. Hele 30 språk er tilgjengelig, hvorav 23 språk til og fra norsk, opplesning av søkeord og lyduttalelse (tekst-til-tale) på 13 språk.

02.02.2017

Under 18?

Instagraminnlegg om nakenbilder barn.JPG

06.01.2017
Bruk hue logo

BRUK HUE - SKOLEKAMPANJE OM SKJULT MOBBING & SIKKERHET

Tilgang til nett og mobil har skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre blir slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke stadig nyere teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

07.04.2016

PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

PERMISJON FOR ELEVENE

Permisjonsreglementet for elever ved samtlige skoler i Harstad kommune ble endret fra 01.01.14. I endringene presiseres viktigheten av at elevene er tilstede på skolen.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.

15.02.2013
Powered by CustomPublish AS