A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kila skole

Ungdata-undersøkelsen i Harstad 2015

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Harstad. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.

Les mer på ungdata.no og i vedlegget under.

20.02.2015

Opptrapping av streiken på Kila skole fra arbeidstidens start tirsdag 2.september 2014

30 lærere ved Kila er tatt ut i streik. Skolen vil være stengt for elevene på 5.-7.trinn og 8.-10.trinn så lenge streiken varer.

28.08.2014

Juleferien

Siste skoledag før jul er fredag 19.desember kl.1130

Elevene starter på skolen mandag 5.januar kl.0830

12.08.2014

PERMISJON FOR ELEVENE – PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

Permisjonsreglementet for elever i Harstad kommune er endret. Endringene gjelder for samtlige skoler, og vil gjelde fra 01.01.14. Endringene er en presisering av viktigheten av tilstedeværelse for elevene i skoleåret.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.
15.02.2013

Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune satte i høst i gang prosjektet «Trygg ferdsel på den digitale arena». Prosjektet har som mål å forhindre mobbing og uheldig digital atferd blant barn og unge, samt redusere omfang av helseplager forårsaket av mobbing. Målgruppen er elever i 5. klasse og deres foresatte. I uke 8 vil det settes et ekstra fokus på temaet.
19.12.2012

Solidaritetsløp

28.11.2011
Powered by CustomPublish AS