A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kila skole

PERMISJON FOR ELEVENE – PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

Permisjonsreglementet for elever i Harstad kommune er endret. Endringene gjelder for samtlige skoler, og vil gjelde fra 01.01.14. Endringene er en presisering av viktigheten av tilstedeværelse for elevene i skoleåret.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.
15.02.2013

Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune satte i høst i gang prosjektet «Trygg ferdsel på den digitale arena». Prosjektet har som mål å forhindre mobbing og uheldig digital atferd blant barn og unge, samt redusere omfang av helseplager forårsaket av mobbing. Målgruppen er elever i 5. klasse og deres foresatte. I uke 8 vil det settes et ekstra fokus på temaet.
19.12.2012

Solidaritetsløp

28.11.2011

Endring av menyer

Den globale navigeringsmenyen og venstremenyen under bildet er nå splittet opp.
23.11.2011

Digitale tavler og dockingstasjoner på klasserommene

Alle klasserom får nå digitale tavler!
14.11.2011

Pedagogisk Partner

Ved Kila skole har vi nå en lærer som jobber som Pedagogisk Partner. Wenche Sjåfjell bruker nå sin arbeidstid til å være en refleksjonspartner og veileder for sine kollegaer. Målet er god kompetanseutvikling for hele personalet.
19.10.2011
Powered by CustomPublish AS