A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kila skole

Ungdata-undersøkelsen i Harstad 2015

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Harstad. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.

Les mer på ungdata.no og i vedlegget under.

20.02.2015

Opptrapping av streiken på Kila skole fra arbeidstidens start tirsdag 2.september 2014

30 lærere ved Kila er tatt ut i streik. Skolen vil være stengt for elevene på 5.-7.trinn og 8.-10.trinn så lenge streiken varer.

28.08.2014

PERMISJON FOR ELEVENE – PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

Permisjonsreglementet for elever i Harstad kommune er endret. Endringene gjelder for samtlige skoler, og vil gjelde fra 01.01.14. Endringene er en presisering av viktigheten av tilstedeværelse for elevene i skoleåret.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.
15.02.2013

Solidaritetsløp

28.11.2011

Endring av menyer

Den globale navigeringsmenyen og venstremenyen under bildet er nå splittet opp.
23.11.2011

Digitale tavler og dockingstasjoner på klasserommene

Alle klasserom får nå digitale tavler!
14.11.2011

Pedagogisk Partner

Ved Kila skole har vi nå en lærer som jobber som Pedagogisk Partner. Wenche Sjåfjell bruker nå sin arbeidstid til å være en refleksjonspartner og veileder for sine kollegaer. Målet er god kompetanseutvikling for hele personalet.
19.10.2011
Powered by CustomPublish AS