A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kila skole

Opptrapping av streiken på Kila skole fra arbeidstidens start tirsdag 2.september 2014

30 lærere ved Kila er tatt ut i streik. Skolen vil være stengt for elevene på 5.-7.trinn og 8.-10.trinn så lenge streiken varer.

28.08.2014

PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

PERMISJON FOR ELEVENE

Permisjonsreglementet for elever ved samtlige skoler i Harstad kommune ble endret fra 01.01.14. I endringene presiseres viktigheten av at elevene er tilstede på skolen.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.

15.02.2013

Solidaritetsløp

28.11.2011

Endring av menyer

Den globale navigeringsmenyen og venstremenyen under bildet er nå splittet opp.
23.11.2011

Digitale tavler og dockingstasjoner på klasserommene

Alle klasserom får nå digitale tavler!
14.11.2011

Pedagogisk Partner

Ved Kila skole har vi nå en lærer som jobber som Pedagogisk Partner. Wenche Sjåfjell bruker nå sin arbeidstid til å være en refleksjonspartner og veileder for sine kollegaer. Målet er god kompetanseutvikling for hele personalet.
19.10.2011
Powered by CustomPublish AS